את דמי ההרשמה בגובה 250 יורו ניתן לשלם בהעברה בנקאית (בש"ח לפי שער יציג ביום התשלום) או בכרטיס אשראי.

דמי ההרשמה יוחזרו במלואם במידה והטיול יבוטל על ידי המארגנים בשל הרשמה נמוכה (פחות מ-4 משתתפים).

במקרה זה יוכל משתתף להשתמש בדמי ההרשמה ולהרשם לטיול במועד אחר, אם ברצונו בכך, בכפוף למגבלות הרישום (עד 8 משתתפים לטיול)

דמי ההרשמה לא יוחזרו במקרה ביטול על ידי המשתתף, מכל סיבה (למעט הקבוע בחוק הגנת הצרכן). עם זאת, המשתתף שנרשם יוכל להעביר את זכותו להשתתף לאדם אחר, כל עוד האחרון עומד בתנאים המוקדמים של השתתפות כמו רשיון נהיגה תקף לאופנוע וניסיון נהיגה מתאים

דמי ההרשמה מבטיחים השתתפות בטיול המוזמן בלבד ומבטיחים בחירה בדגם אופנוע נבחר, בכפוף למגבלות המלאי. המארגנים שומרים לעצמם את הזכות להחליף דגם נבחר בדגם מקביל, רק במקרה הנדיר של שבר/ קלקול/גניבה של הכלי שנבחר

המועד האחרון לביצוע מלוא התשלום עבור הטיול המוזמן הינו 4 שבועות טרם היציאה לטיול. רק תשלום מלא שיועבר במועד יבטיח את השתתפות המשתתף.

במקרה של ביטול על ידי המשתתף פחות מ-4 שבועות לפני מועד היציאה - לא יוחזר תשלום כלשהו למשתתף.
בעת ביצוע הזמנות מתחת ל -4 שבועות לפני תאריך היציאה, ובכפוף למקום פנוי בקבוצת הרכיבה, יועבר מלוא התשלום, מיד עם החתימה על טופס הזמנת הטיול.

נשים בהריון ו/או רוכבים מתחת לגיל 21 ו/או רוכבים עם בעיות בריאותיות אשר עשויות להיות קשורות עם הרכיבה אינם יכולים להשתתף בטיול.החברה שומרת לעצמה את הזכות לדחות בקשת הרשמה או לבטלה לגבי כל משתתף אשר על-פי שיקול דעתה אינו מתאים להימנות עם משתתפי הטיול ללא כל צורך לנמק עמדתה.

פרטי הטיול על כל מרכיביו יהא במפורט בטופס ההרשמה ובכל מקרה של סתירה בין טופס ההרשמה לכתוב באתר זה, יגברו התנאים המפורטים בטופס ההרשמה.


 

לפרטים נוספים חייגו:

052-2601197

או מלאו פרטיכם בטופס הבא: